• Savaştan sürekli barışa: Platon ve Kant 

      Çıvgın, Ayşe Gül (Temaşa Felsefe Dergisi, 2018-07)
      Platon ya filozofun kral ya da kralın filozof olması gerektiğini, zira filozof kralın akıl gücü ile iktidar gücünün kendisinde bir araya geldiği devletin yönünü tayin eden önder olduğunu düşünür. Kendi ruhsal birliği ve ...