• 19 yüzyılın ikinci yarısında Kazan Tatar edebiyatı ve marifetçilik hareketi 

   Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
   19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
  • Türk sosyoloji cemiyeti’nin resmi dergisi: Sosyoloji Dünyası 

   Fildiş, Berna (Uludağ Üniversitesi, 2019)
   Türk Sosyoloji Cemiyeti (TSC) Aralık 1949’da, aynı yılın Eylül ayında Oslo’da düzenlenen bir toplantıyla faaliyete geçen Uluslararası Sosyoloji Cemiyeti’nin Türkiye ayağı olarak kurulmuştur. Üyeleri arasında İdare Heyeti ...