• Ferit Edgü'nün Kaçkınları'na psikanalitik bir yaklaşım denemesi 

      Balık, Macit (Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 2009)
      1950 kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ferit Edgü'nün (d. 1936) ilk öykülerinde, belirgin bir biçimde karamsar bir atmosfer öne çıkar. Ġlk dönem öykü kişileri; yaşadıkları dünyaya yabancı, yaşama tutunmada ...