• Abbasi Sarayında nedim olmak: Ebu Bekir Sûlî örneği 

      Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Bilim, kültür ve Spor Kongresi, 2018)
      Başta Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Nedim denilen bu kişiler sohbet ve işret meclislerinde ...