• Yükseköğretimde çevre eğitiminin çevre bilincine etkisi 

      Kayaer, Mesut; Çiftçi, Salih (Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 2022-03)
      Bu araştırma, Bartın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, öğrenim süreci boyunca aldıkları çevre eğitiminin, çevre sorunları ile ilgili bilgi ve ...