• Hz Ali Muaviye yazışmaları ve İslam tarihi açısından önemi 

      Hizmetli, Mustafa (Yakın Doğu Üniversitesi, 2015)
      İslâm tarihinde ilk itikâdî ve siyasi ihtilafların baş gösterdiği ve derin kutuplaşmaların meydana geldiği dönem Hz. Ali’nin halifeliğine tesadüf eder. Çünkü o, III. Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi gibi önemli bir olaydan ...