• Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi 

      Yalnız, Hacer; Canan, Fatih; Ekti Genç, Rabia; Kuloğlu, M. Murat; Geçici, Ömer (Yeni Tıp Dergisi, 2017)
      Amaç: Bu çalışma, kadınların doğum eylemini travmatik olarak algılama düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, 18-40 yaş grubu ...