• Mugada kıyı alanı peyzaj düzenlemesi üzerine bir araştırma 

      Koçan, Nurhan; Gülez, Sümer; Kaya, Latif Gürkan; Dönmez, Şirin; Görmüş, Sevgi (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007-01-01)
      Bu çalışmada, Mugada kıyı alanı örneğinde, kıyı alanları tasarımında dikkat edilmesi gereken etmenler dört öneri proje doğrultusunda değerlendirilmiştir. Öneriler belirlenirken koruma-kullanma dengesi ...