• Veri madenciliği ve önemi 

      Bardak, Timuçin; Sözen, Eser (6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018 Proceeding Book, 2018-10-11)
      Veri madenciliği, büyük veri setlerinde gizli olan ilginç ve değerli bilginin keşfidir. Aynı zamanda bir sanat ve teknolojidir. Bilim ve iş dünyasında yaygın olarak veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. Dünyada ...