• Hemşirelerin bası yarası önleme ve yönetme bilgisi 

      Çelik, Sevim; Dirimeşe, Elif; Taşdemir, Nurten; Aşık, Şefika; Demircan, Sevim; Eyican, Sena; Güven, Büşra (Bakırköy Medical Journal, 2017)
      Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin hospitalize edilen hastalarda bası yarasını önlemeye ve yönetmeye yönelik bilgi düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı kesitsel araştırma, ...