• Tufan Erhürman’ın Yozlaşma romanında üstkurmaca tekniği 

      Şen, Can (Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, 2023-01)
      Tufan Erhürman (d. 1970), Kıbrıs Türk edebiyatının çağdaş yazarlarından birisidir. Hukukçu, akademisyen ve siyasetçi kimliklerinin yanı sıra 2000’li yıllarda Yüzleşme, Yozlaşma ve Yazışma adlı üç roman yayımlamıştır. Bu ...