• Ahmet Haşim ve Baki Ayhan T.’nin birer şiirinden hareketle yüz yılda modernizme eleştirel bir bakış 

   Şen, Can (Celal Bayar Üniversitesi, 2014-09)
   Bu makalede Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Hâşim ile Bâki Ayhan T.’nin yüz yıl ara ile yazılan iki şiiri ele alınarak bu şairlerin modernizm karşısındaki tavırları belirlenmeye çalışılacaktır. Modernizmin yozlaşan ...
  • Bir Osmanlı aydını olarak Beşir Fuad 

   Fildiş, Berna (Celal Bayar Üniversitesi, 2017)
   Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi, Batılı anlamda ilk Osmanlı aydınının ortaya çıktığı dönemdir. Osmanlı aydını, Batılılaşma siyaseti çerçevesinde askeri ve sivil memur yetiştirmek amacıyla açılan okullarda yetişen ya ...
  • Bulanık VIKOR yöntemi ile finansal performans analizi: Türk kimya sektöründe bir uygulama 

   Yavuz, Hasan; Öztel, Ahmet; Öz, Yaşar (Celal Bayar Üniversitesi, 2020-12-25)
   Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sektörlerin finansal performanslarının iyi olması, ülke ekonomisinin geleceği ile firmaların karlılık ve süreklilikleri için kritik öneme sahiptir. Kimya sektörü, yüksek katma ...
  • Doğrudan yabancı yatırımlar, istihdam ve gelir eşitsizliği ilişkisi: gelişmiş ülkeler örneği 

   Çeştepe, Hamza; Tatar, Havanur Ergün (Celal Bayar Üniversitesi, 2019-06-27)
   Gelir eşitsizliği günümüz ekonomilerinin en önemli sorunlarından biridir. Gelir eşitsizliğinin nedenleri, literatürde geleneksel ve yeni nedenler olarak iki grupta incelenmektedir. Yeni nedenler arasında yer alan doğrudan ...
  • Gebelikte paratiroid hastalıkları 

   Soğukpınar, Neriman; Yalnız, Hacer; Türkmen, Hülya (Celal Bayar Üniversitesi, 2015)
   Paratiroid hastalıkları gebelik sırasında yaygın değildir fakat meydana geldiğinde şiddetli olabilmektedir. Üreme çağındaki her 100.000 kadının sekizinde Hiperparatiroidi görülür. Gebelikte kalsiyum plasenta ile fetusa ...
  • Rekabet kültürü ve işletmeler 

   Esen, Şaban (Celal Bayar Üniversitesi, 2009-05)
  • Yerelleşme sürecinde valilerin rol tanımları 

   Bozan, Mahmut (Celal Bayar Üniversitesi, 2013-03-31)
   Yerel ve bölgesel kalkınmanın kamu yönetimi ile iç içe geçtiği nokta valiliklerdir. İl İdaresi Kanunun çıkmasının üzerinden 63 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında dünyada ve ülkemizde hızlı değişimler yaşanmıştır. Küreselleşme ...