• Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün Risaleleri 

      Altunmeral, Mehmet (Eğirdir Belediyesi, 2018-03)
      Seyahatü'l-Kübrâ adlı eserin yazarı olan son dönemin önemli seyyahlarından Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün kaleme aldığı üç risaleye kitabın esasını teşkil etmektedir. "İntibâh-ı Millet", "Menâbi-i Servet" ve "Umduğumuz ...