• Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi 

   Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Çavuş Ezin, Çiğdem (Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2017-06-01)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişmesiyle birlikte bu araçların günlük hayatımızdaki kullanımları da hızla artmaktadır. BİT’in hayatımıza sağlamış olduğu pek çok yararın yanında, birçok güvenlik problemine de ...
  • İnternete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinin uyarlama çalışması 

   Kılıç Çakmak, Ebru; Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan (Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2015-01-01)
   Bu araştırmanın amacı, Hofer ve Pintrich (1997) tarafından ortaya konulan kişisel epistemolojik inançlar modeline dayalı olarak Bråten, Strømsø ve Samuelstuen (2005) tarafından geliştirilen ve daha sonra Strømsø ve Bråten ...
  • Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. 

   Yıldız Durak, Hatice; Seferoğlu, Sadi (Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2018-01-05)
   Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin akıllı telefon kullanım durumlarını ve bağımlılık düzeyi tespit etmek, bağımlılık düzeylerine ilişkili demografik değişkenleri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 2015-2016 ...