• Öğretmenlerin bakışıyla öğretmenlerde tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi 

      Yıldız Durak, Hatice; Seferoğlu, Sadi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017-12-05)
      Bu çalışmada öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri ile ilgili genel durumun öğretmenlerin bakışıyla ortaya konması ve tükenmişlik düzeyi ile çeşitli demografik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. ...