• Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir entellektüel Mehmed Fuad Köprülü 

      Öner, Haluk (Gece Yayınları, 2017)
      Edebiyat tarihçiliğine metodolojik bir boyut kazandıran Fuad Köprülü, bu metodu tarih, dönem atmosferi ve toplumsal gerçekliklerden yola çıkarak oluşturmuş, sanatçıyı yahut sanat eserini içinde bulunduğu dönemin toplumsal ...