• Senaryoların edebî açıdan incelenmesinde anlatıcı unsuru 

      Şen, Can (Hars Akademi, 2021-12)
      19. yüzyılda yeni bir sanat olarak doğan sinema, kendisinden önce var olan farklı sanatların imkânlarından yararlanmıştır ve günümüzde de yararlanmaya devam etmektedir. Sinemanın çeşitli ölçülerde yararlandığı sanatların ...