• Mi'râc algısı ve mi'râciyyeler 

   Köycü, Erdoğan (Hikmetevi Yayınları, 2019-12-27)
   Mi'râc ve Mirâc algısı adlı eserimizde İsrâ ve Mi'râcın anlamları, İsrâ Hâdisesi, Mi'râc Mi'râc Algısı, Mi'râc Kaç Defa Vukû Bulmuştur?, Mi'râc Bedenle mi Olmuştur?, Mi'râc Rûhla mı Olmuştur?, Mi'râc Hem Beden Hem Rûhla ...
  • Tıbb-ı nebevî ve karantina (tarih ve literatür) 

   Köycü, Erdoğan (Hikmetevi Yayınları, 2020-12-24)
   Peygamberimizin (s.a.s.) yaşadığı asırdan bugüne kadar kullandığı, ondan öğrenen sahâbîlerin ve daha sonraki asırlarda yaşayan diğer nesillerin daha da geliştirerek ve çeşitlendirerek bazı hastalıkların tedavisinde ve ...