• Akıllı paket dolapların kullanım kriterlerinin çok kriterli karar verme yöntemleri ile incelenmesi 

   Karlı, Halil; Tanyaş, Mehmet (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-10-26)
   Tüketicilerin satın alma tercihlerinde e-ticaretin payı her geçen yıl önemli bir artış göstermektedir. E-ticaretin hızlı gelişimi son adım teslimat üzerinde önemli bir yük yaratmaktadır. Son adım teslimatın kent içerisinde ...
  • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

   Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
   Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
  • Sahâbenin model davranışlarının (İ’tidâl) oluşumunda Hz. Peygamberin (s.a.s.) rolü 

   Köycü, Erdoğan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-10-31)
   İ’tidâl kelimesinin sözlük ve terim anlamlarına temas ettik. Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberimizin (s.a.s.) hadislerinde geçen i’tidâlin hangi anlamlarda kullanıldığını ele aldık. Peygamberimiz, Allah’a itaatte, ibadetlerde, ...