• 2000'lerde öğretmenler ve antientelektüalizm 

      Işık, Sefer Yetkin (Kalkedon Yayınları, 2014-11-25)
      Makalede, 2000li yıllarda öğretmenlere dair gözlemler, küresel çapta gözlemlenen antientelektüalizm çerçevesinde yorumlanmaktadır.