• Hadis tarihi 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-20)
   Hadis Tarihi'ne dâhil olan konular genel hatlarıyla zikredilmiştir.Kaynak kitap olarak Lisans Yayıncılık tarafından 2019 yılında yayınlanan Hadis Tarihi kitabı esas alınak eserin muhteviyatı genel hatlarıyla tanıtılmıştır.
  • Hadis tarihi 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019)
   Bölüm 1 GİRİŞ 1.1. Hz. Peygamber’in Dindeki Yeri 1.2. Hz. Peygamber’in Görevleri 1.2.1. Tebliğ Görevi 1.2.2. Hz. Peygamber’in Kitabı Öğretmesi 1.2.3. Hz. Peygamber’in Hikmeti Öğretmesi 1.2.4. Hz. Peygamber’in Tezkiye ...
  • Hadis tarihi 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2021-09-20)
   Hadis Tarihi'ne dâhil olan konular genel hatlarıyla 11 Bölümde ele alınmıştır. Kaynak kitap olarak Lisans Yayıncılık tarafından 2019 yılında yayınlanan Hadis Tarihi kitabının ilaveli 2. baskısıdır.
  • Hadis tarihi hadis usûlü hadis I hadis II eserlerinin genel tanıtımı 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-10-07)
   Lisans Yayıncılık tarafından 2019 yılında Medya Basın tarafından İstanbul'da neşredilen komisyon tarafından yazılan 4 eser genel hatlarıyla tanıtılmıştır.
  • İslam ibadet esasları 

   Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Lisans Yayıncılık, 2018)
   Kurban ibadeti ve avlanmanın fıkhi yönden önemi, tarihi, sıfatı, şartları, hikmetleri-sırları; yükümlülük-sıhhat şartları, çeşitleri, kesilişi, dağıtılışı ve ilgili fetvalara değinilmiştir.
  • Kütüb-i sitte sonrası dönem IV (Ricâl Edebiyâtı) 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
   Kütüb-i Sitte Sonrası Ricâl Edebiyatı konusunu, Sahâbe Tabakâtı, Sika Râviler, Zayıf, Kezzâb Mecrûh, Metrûk, Mübhem, Müdellis, Vaddâ’ Râvîler Tabakâtı, Özel İçerikli Râviler Tabakâtı, Genel İçerikli Râviler ve Esmâ, Ensâb, ...
  • Libâs (Giyim-Kuşam) 

   Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
   Libâs Giyim-Kuşam) Bölümünde Kur’ân-ı Kerîm’de giyimle ilgili âyetlerin zikrinden sonra hadislerde zikredilen Rasûlullah’ın (s.a.s.) güzel elbiseler giymesi ve güzel elbiseler giymeyi tavsiye etmesi, isrâf etmeden giymeyi ...