• Turizm endüstrisinde halkla ilişkiler 

      Uyar Oğuz, Hande; Kasapoğlu, Cihangir (Nobel Bilimsel Eserler, 2020)
      Bir ülkenin uluslararası turizm pazarında istediği pozisyonu elde edebilmesi, en başta o ülkede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin etkinliği ile mümkün olabilecektir. Turizm işletmelerinin tüketiciler ile arasındaki ...