• Bartın ve çevresinin turizm envanteri sektör analizi 

      Emir, Gökhan (Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, 2011-11-01)
      Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin belirlenmesi, geliştirilecek alternatif turizm türlerinin tespit edilmesi amacını taşır. Bölgenin turizmden alacağı payı artırmayı hedefler.