• Dört roman ekseninde edebiyatta dört mevsimin incelenmesi 

      Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
      Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...