• Misafir anne uygulaması 

      Kızılboğa, Tacettin; Uludağ, Hasan Hüseyin; Gürsoy, Elif; Ekinci, Halil; Çok, Seraceddin; Dolu, İlknur (Ulusal Anaçocuk Sağlığı Kongresi, 2011)
      Giriş ve Amaç: Dünyada her yıl yarım milyondan fazla anne ölümü gerçekleşmekte ve bu ölümler daha çok düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana gelmektedir. AÇSAP Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında yapılan ...