• Düşünsel eylemlere dönüşümsel yaklaşım 

   Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
   Düşünsel eylemler, görünüşte iki farklı döşeme yapısına sahiptir: Deneyimci-Konu ve Konu-Deneyimci. Anlamsal olarak inkar edilemeyecek bir ilişkisi bulunan iki tür eylemin (kork- ve korkut-) iki farklı döşeme sergilemesi ...
  • Transformational approach to psych verbs: evidence from Turkish 

   Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
   Psychological verbs have two surface mapping structures: experiencer-theme (fear type) and theme-experiencer (frighten type). These verbs are undeniably semantically related and their having different mapping structures ...