• Yarı batık su çarklarının akış özelliklerine etkisinin araştırılması 

      Kocaman, Numan (Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
      Akarsu içerisinde yüksek enerji, nehir tabanına zarar vermekte ve nehirde bulunan yapılarda hasar oluşturmaktadır. Nehirdeki yüksek enerjiyi düşürmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada kanal içerisinde ...