• Haddehane tufalinin polimer matrisli kompozit üretiminde kullanımı 

      Özcan, Mustafa (Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-28)
      Bu çalışmada ticari ismi Clarofast olan polimer esaslı malzemenin kuru-kayma aşınma direnci haddehane tufali (Fe2O3) kullanılarak arttırılmaya çalışılmıştır. Clarofast matris içerisine % 5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında ve ...