• Mekke kadısı Amasyalı Buhârî Şârihi Zenbillizâde Fudayl Çelebi 

      Köycü, Erdoğan (Amasya Üniversitesi, 2017-12-15)
      Amasya Müftüsü Zenbilli Ali Efendi'nin oğlu olan Fudayl Çelebi, 1514 İstanbul'da doğmuştur. Kânûnî Sultan Süleyman döneminin Şeyhulislam'ı olan Ebûssuûd Efendi'nin de damadıdır. Dönemin iki meşhûr âliminin ilimlerinden ...