• Tıbb-ı nebevî ve karantina (tarih ve literatür) 

      Köycü, Erdoğan (Hikmetevi Yayınları, 2020-12-24)
      Peygamberimizin (s.a.s.) yaşadığı asırdan bugüne kadar kullandığı, ondan öğrenen sahâbîlerin ve daha sonraki asırlarda yaşayan diğer nesillerin daha da geliştirerek ve çeşitlendirerek bazı hastalıkların tedavisinde ve ...