• Abbasiler dönemi sağlık hizmetleri ve tıbbî gelişmeler 

      Eroğlu, Emine (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
      Tıbbî faaliyetlerin tam olarak ne zaman başladığına yönelik bir şey söylemek mümkün değildir. Tıp ilmi insanların sağlık sorunlarına karşı çözüm bulma ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber döneminde tıp ...