• Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ve akademik çalışmaları 

      Taşlıyol, Hilal (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-01)
      Bu çalışma İsmail Cerrahoğlu’nun akademik çalışmalarını incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu ve önemi, amacı, araştırma soruları, araştırmanın ...