Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Çınar
dc.date.accessioned2019-04-10T13:20:45Z
dc.date.available2019-04-10T13:20:45Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.citationKaya, Ç. (2015). Attitude towards seeking professional psychological help in a sample of pre-service teachers. Bartin University Journal of Faculty of Education [Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi], 4(1), 224-234. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111027en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1033
dc.description.abstractThe attitude toward seeking professional psychological help is an important concept in the literature related to psychological help-seeking behaviors. The present study aimed to investigate the attitudes of pre-service teachers toward seeking psychological help. Data was collected from 143 university students from the Faculty of Education. Construct was assessed using the abbreviated Turkish form of the scale “Attitudes Toward Seeking Psychological Help (ASPH-S)” and a personal information form created by the researcher was utilized in order to obtain demographic and personal data. A general pattern of reluctance for help seeking was illustrated in the descriptive statistical results. No gender difference was found with respect to Attitude towards seeking psychological help. Attitude towards seeking psychological help had a significant correlation with age in the negative direction. Age correlated positively with actual history of professional psychological help and presence of educational experience about psychological help. Presence of educational experience about psychological help correlated positively with history of professional psychological help. Year in university correlated positively with presence of educational experience about psychological help. Income level correlated negatively with history of professional psychological help. The results and future implications are discussed.en_US
dc.description.abstractProfesyonel psikolojik yardım almaya yönelik tutum kavramıpsikolojik yardım arama davranışları ile ilgili alan yazında önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının profesyonel psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler 143 Eğitim Fakültesi öğrencisinden toplanmıştır. Ölçme aracı olarak PsikolojikYardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısa Formu” (PYTÖ-K) Türkçe formu ve demografik ve kişisel verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Betimsel istatistik sonuçlarına göre öğretmen adaylarında psikolojik yardım almaya ilişkin genel olarak belirsiz tutum ve isteksizlik olduğu görülmüştür. Psikolojik yardıma karşı tutum düzeyleri açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Psikolojik yardıma karşı tutum düzeyleri ile yaş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş ile psikolojik yardım geçmişi ve psikolojik yardım ile ilişkili eğitimsel deneyimler arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Üniversitede geçen yıl ile eğitimsel deneyimler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Gelir düzeyi ile psikolojik yardım geçmişi arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki bulunmuştur. Sonuçlar alan yazın kapsamında tartışılmış ve gelecek araştırmalar için öneriler yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBartın Ünversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.14686/BUEFAD.2015111027en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖğretmen adayıen_US
dc.titleAttitude towards seeking professional psychological help in a sample of pre-service teachers.en_US
dc.title.alternativeBir Öğretmen Adayı Örnekleminde Profesyonel Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıken_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage224en_US
dc.identifier.endpage234en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record