Show simple item record

dc.contributor.authorSezer, Barış
dc.contributor.authorKaraoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2019-04-26T11:29:05Z
dc.date.available2019-04-26T11:29:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1105
dc.description.abstractThe purpose of this study is to carry out the process of conducting an in-service education process via face-to-face and online distance education methods and to evaluate the impact of this training in terms of computer literacy. The study was carried out on 43 teachers working at a public secondary school and was conducted according to the experimental design with pretest-posttest control group. Both qualitative and quantitative data collection techniques were used in the study. The participants’ computer literacy was evaluated using an achievement test and their opinions about online education was evaluated using a structured form. The findings from the study revealed that there was no statistically significant difference in the computer literacy of experimental and control groups. This result of the study validates the hypotheses of the equivalency theory, one of the theories in distance education. Teachers had a positive attitude towards online education method in in-service training particularly because it enables a flexible environment and stated that it did not reduce the trainer-learner interaction much. On the other hand, teachers complained about the high number of participants and stated that the training was not complete because they were not able to make the practice of the course they learned in theory.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı öğretmenlere yönelik yüz yüze ve çevrimiçi uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek bir hizmet içi eğitim sürecini gerçekleştirmek ve bu eğitimin etkisini bilgisayar okuryazarlığı boyutunda değerlendirmektir. Araştırma bir kamu ortaokulunda görev yapan 43 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüş olup, nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Katılımcıların bilgisayar okuryazarlık düzeyleri başarı testi kullanılarak, çevrimiçi eğitimlere ilişkin görüşleri ise yapılandırılmış görüşmeformu ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular uygulamanın ardından deney ve kontrol grubunun bilgisayar okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığını göstermektedir. Öğretmenler gerçekleştirilen çevrimiçi eğitime ilişkin esnek öğrenme ortamı sağlaması ve eğitmen-öğrenen etkileşimini azaltmamasından dolayı olumlu geribildirimlerde bulunmuşlardır. Öte yandan katılımcı sayısının fazla olması ve yeterince uygulama yapma imkânı olmamasını bir dezavantaj olarak bildirmişlerdir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOnline distance educationen_US
dc.subjectOnline learningen_US
dc.subjectDistance educationen_US
dc.subjectIn-service training practicesen_US
dc.subjectTraditional face-to-faceen_US
dc.subjectComparison of onlineen_US
dc.titleComparison of online and traditional face-to-face in-service training practices: an experimental studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage264en_US
dc.identifier.endpage288en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record