Show simple item record

dc.contributor.authorCemaloğlu, Necati
dc.contributor.authorŞahan, Gülsün
dc.date.accessioned2019-05-28T13:17:46Z
dc.date.available2019-05-28T13:17:46Z
dc.date.issued2014-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1275
dc.description.abstractMobbing, iş yerinde belirli kişileri hedef alan sistemli bir dizi duygusal yıpratma ve saldırı eylemleri olarak tanımlanmaktadır. Mobbing, olumsuz bir iş ve çalışma ortamını beraberinde getirmektedir. Stresli çalışma koşullarına iş arkadaşlarının olumsuz davranışları da eklendiğinde, kişiler zaman zaman bu durumla başa çıkamamakta, duygusal ya da fiziksel sıkıntılar yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin üniversitelerde karşılaştıkları mobbing davranışlarıyla başa çıkma yollarını saptamak ve öneriler geliştirmektir. Bu araştırma nitel araştırma türünde tasarlanmış olup belirlenen amaç doğrultusunda Ankara'da bulunan üç üniversitede görev yapan akademisyenler kartopu örneklem yöntemiyle seçilerek görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, elde edilen bulgular içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; üniversitelerde akademisyenlere mobbing yapıldığı; mobbing mağduru akademisyenlerin, mobbing yaşamalarının en önemli nedeni olarak alanlarında yetkin olmaları ve diğer akademisyenler tarafından kıskanılmalarının etkili olduğu; bu akademisyenlere mobbing, özlük haklarının ve derslerinin ellerinden alınması, bilimsel çalışma yapmalarının engellenmesi şeklinde uygulandığı, mobbinge maruz kalan akademisyenlerin psikolojik sorunlar yaşadıkları; mobbing sürecinin onları olumsuz yönden etkilediği ve akademik performanslarının düştüğü; mobbingle başaçıkma stratejileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve bu yüzden de çıkmaza girdikleri saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTODAİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectÇalışma hayatıen_US
dc.subjectİş stresien_US
dc.titleAkademisyenlerin üniversitelerde karşılaştıkları mobbing ve başa çıkma yollarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalII. Etik Kongresien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.authorID28687en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record