Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz Konokman, Gamze
dc.contributor.authorYanpar Yelken, Tuğba
dc.date.accessioned2019-06-14T07:06:15Z
dc.date.available2019-06-14T07:06:15Z
dc.date.issued2014-03-10
dc.identifier.citationYavuz Konokman, G. & Yanpar Yelken, T. (2014). The perceptions of academicians in education faculties on their lifelong learning competencies. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 267-281en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1398
dc.description.abstractBu çalışmada öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algılarınının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 öğretim yılında Mersin Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde görev yapan 255 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılarak ve öğretim elemanlarından yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarını bir metaforla tanımlamaları istenerek toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemeler için t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı ve nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarının yüksek olduğu, algılarının cinsiyete, yabancı dil seviyesi ve teknolojiyi kullanma düzeyine göre farklılaştığı görülmektedir. Öğretim elemanlarınca üretilen metaforlarda öğrenmenin devamlılığına vurgu yapıldığı görülmektedir. Yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin sınırlı olduğu algısını oluşturacak bir metafor üretilmemesi öğretim elemanlarının yüksek düzeyde yeterlik algısına sahip olduklarını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam boyu öğrenmeen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectLifelong educationen_US
dc.titleEğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algılarıen_US
dc.title.alternativeThe perceptions of academicians in education faculties on their lifelong learning competenciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage281en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record