Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Figen
dc.contributor.authorYavuz Konokman, Gamze
dc.contributor.authorYanpar Yelken, Tuğba
dc.date.accessioned2019-06-14T07:16:15Z
dc.date.available2019-06-14T07:16:15Z
dc.date.issued2018-07-10
dc.identifier.citationKılıç, F., Yavuz Konokman, G., Yanpar Yelken, G. (2018). A Scale development for evaluation of creative learning environments: Explanatory and confirmatory factor analysis. Kastamonu Eğitim Dergisi, 99(99),1-18en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1400
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yaratıcı öğrenme ortamını değerlendirmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 52 maddeden oluşan deneme formu Türkiye’de Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindeki iki devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 2016-2017 öğretim yılında öğrenim gören 311 öğretmen adayına uygulanmıştır. Varimax döndürme yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi çalışmaları ölçeğin üç faktörlü üç bileşenli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .89, ölçeğin test tekrar test güvenirlik değerlerinin .94 (p<.05) bulunmuştur. Üç bileşen birlikte toplam varyansın %58.114’ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları sonucuna göre, önerilen modele ilişkin uyum indekslerinden GFI (.87), IFI (.98), NFI (.97), NNFI (.98), RMSEA (.063), CFI (.98), AGFI .(86) hesaplanmıştır ve elde edilen değerler modelin gözlenen yapıya uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin, öğretmen adaylarının yaratıcı öğrenme ortamı değerlendirmesine yönelik geçerli ve güvenilir veri toplama aracı olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcı öğrenme ortamıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.titleA scale development for evaluation of creative learning environments: Explanatory and confirmatory factor analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume99en_US
dc.identifier.issue99en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record