Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Mehmet Said
dc.contributor.authorMucuk, Samet
dc.date.accessioned2023-03-02T06:58:02Z
dc.date.available2023-03-02T06:58:02Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationMucuk, S. (2022). Tüketici kimliğinin elektrikli otomobil benimseme tutum ve niyetine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16022
dc.description.abstractGünümüzde içten yanmalı motor teknolojisine sahip otomobillerin kullanımının oldukça yaygın olması hava kirliliği ve küresel ısınma gibi birçok çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak isteyen başta Avrupa ülkeleri, otomotiv endüstrisine egzoz emisyon oranları konusunda ciddi sınırlamalar ve yasaklar getirmiştir. Bu baskılar neticesinde otomotiv endüstrisi elektrikli ve hibrit otomobillere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu çalışma, tüketici kimliğinin elektrikli otomobil benimseme tutum ve niyetine olan etkisini ölçmek üzere yapılmıştır. Araştırmanın verileri anket yoluyla Türkiye'de yaşayan ehliyet sahibi 405 kişiden toplanmıştır. Toplanan bu veriler SPSS paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizi noktasında tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra modelin güvenilirlik ve geçerliliğini sınamak adına açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Önerilen modelin yapısal geçerliliğinin sınanması amacıyla yapısal eşitlik modellemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, tüketicilerin yeşil öz kimlikleri otomobil kullanımının çevresel sonuçlarını, yeşil ahlaki yükümlülüklerini, çevre dostu elektrikli arabaları benimseme niyetlerini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, otomobil kullanımının çevresel sonuçlarının ve yeşil ahlaki yükümlülüklerin, çevre dostu elektrikli otomobillerin benimsenmesine yönelik olan tutumu da pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Araştırma sonucunda ayrıca, çevre dostu elektrikli otomobillerin benimsenmesine yönelik olan tutumunda çevre dostu elektrikli otomobilleri benimseme niyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractNowadays, the widespread use of cars with internal combustion engine technology causes many environmental problems such as air pollution and global warming. In order to eliminate these problems, many countries, especially Europeans, have imposed serious restrictions and bans on the automotive industry on exhaust emission rates. As a result of these political and legal pressures, the automotive sector has tended to electric and hybrid cars. This study was conducted to measure the effect of consumer identity on attitudes and intentions of electric car adoption. The data of the research were collected by questionnaire from 405 people with driving licenses in Turkey. The data were analyzed with the SPSS. In the analysis of the data, first of all, descriptive statistics were given. In addition, explanatory and confirmatory factor analyzes were used to test the reliability and validity of the model. Also, structural equation modeling was used to test the structural validity of the proposed model. According to the findings of the research, consumers' green self-identities positively and significantly affect the environmental consequences of automobile use, their green moral responsibilities (moral obligations in environment), and their intention to adopt eco-friendly electric cars. Moreover, the environmental consequences of automobile use and green moral responsibilities also seem to affect the attitude positively and significantly towards the adoption of eco-friendly electric cars. As a result of the research, it was determined that the attitude towards the adoption of eco-friendly electric cars positively and significantly affects the intention to adopt eco-friendly electric cars.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElektrikli otomobiltr_TR
dc.subjectHibrit otomobiltr_TR
dc.subjectTutumtr_TR
dc.subjectNiyettr_TR
dc.subjectYeşil çevretr_TR
dc.subjectElectric cartr_TR
dc.subjectHybrid cartr_TR
dc.subjectAttitudetr_TR
dc.subjectIntentiontr_TR
dc.subjectGreenenvironmenttr_TR
dc.titleTüketici kimliğinin elektrikli otomobil benimseme tutum ve niyetine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe impact of emotional intelligence on ethical behaviortr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.contributor.authorID-tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record