Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, M. Said
dc.contributor.authorİsmayılov, Elcan
dc.date.accessioned2023-03-13T11:23:03Z
dc.date.available2023-03-13T11:23:03Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationİsmayılov, E. (2022). Menşei ülke imajı ve tüketici etnosentrizmine yönelik tutumların belirlenmesi Türkiye ve Azerbaycan örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16117
dc.description.abstractTüketici etnosentrizmi, tüketicilerin kendi ülkelerine duydukları sadakat nedeniyle yerli şirketler tarafından pazara sunulan mal ve hizmetlerin öncelikli olarak tercih edilmesidir. Yerli ürünlere karşı gelişen bu sadakat, yabancı ürünlere karşı da olumsuz tutumlara yol açabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar menşei ülke imajının ürüne yönelik tutum ve satın alma niyeti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde hem tüketici etnosentrizmi hem de menşei ülke imajı tüketicilerin bir ürün veya markaya karşı olan algıları, tutumları ve satın alma niyetleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan tüketicilerin menşei ülke imajı ve tüketici etnosentrizmine yönelik tutumlarını belirlemek ve her iki toplum arasındaki farklılıkları incelemektir. Araştırma bağlamında "kolayda örneklem" yöntemiyle belirlenen 414 gönüllü katılımcı üzerinde anket uygulanmıştır. Farklılıkların tespiti amacıyla T-Testi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşayan tüketicilerin etnosentrizm ve menşei ülke imajına yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ayrıca demografik özelliklere göre de farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe consumer ethnocentrism is the primary preference of goods and services offered by domestic companies due to the loyalty of consumers to their own country. This loyalty towards domestic products can also lead to negative attitudes towards foreign products. In addition, studies show that country of origin image has an effect on attitude towards the product and purchase intention. From this perspective, both consumer ethnocentrism and country of origin image have an impact on consumers' perceptions, attitudes and purchase intentions towards a product or brand. The purpose of this study is to determine the attitudes of the consumers living in Turkey and Azerbaijan towards the country-of-origin image and consumer ethnocentrism and to examine the differences between the two societies. In this context, a questionnaire was applied to 414 volunteer participants determined by the "easy sampling" method. T-Test and ANOVA analysis were used to determine the differences. The findings demonstrate that there are significant differences between Turkey and Azerbaijan with regard to the attitudes of consumers towards ethnocentrism and their country-of-origin image. In addition, it has been determined that there are differences with regard to demographic characteristics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTüketici davranışlarıtr_TR
dc.subjectTüketici etnosentrizmitr_TR
dc.subjectConsumer behaviourtr_TR
dc.subjectConsumer ethnocentrismtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectAzerbaycantr_TR
dc.subjectAzerbaijantr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.titleMenşei ülke imajı ve tüketici etnosentrizmine yönelik tutumların belirlenmesi Türkiye ve Azerbaycan örneğitr_TR
dc.title.alternativeCountry of origin image and consumer ethnocentrism determining attitudes towards the case of Turkey and Azerbaijantr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.contributor.authorID-tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record