Show simple item record

dc.contributor.advisorCeyhan, İsmail Fatih
dc.contributor.authorGüller, Rıdvan
dc.date.accessioned2023-03-14T13:46:26Z
dc.date.available2023-03-14T13:46:26Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationGüller, R. (2023). Bireysel yatırımcıların finansal yatırım kararlarını etkileyen faktörler: Bartın ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16132
dc.description.abstractGeleneksel finans, insanı rasyonel bir varlık olarak kabul etmektedir. İnsanın duygusal ve psikolojik tarafını görmezden gelerek, insanı sadece rasyonel insan (homoekonomikus) kavramının içerisinde değerlendirmenin doğru olmadığını savunan davranışsal finans, bu savı ile geleneksel finansa meydan okuyarak finans alanına yeni bir boyut kazandırmıştır. Davranışsal finans, bazı nedenlerden ötürü insanın her durumda rasyonel davranmasının mümkün olmadığını ve dolayısıyla davranışsal hatalar yapabileceğini iddia etmektedir. Bu çalışmada; bireysel yatırımcıları finansal yatırım kararlarında rasyonel davranmaktan alıkoyan davranışsal eğilimlerin ya da diğer adıyla psikolojik önyargıların, Bartın ilindeki bireysel yatırımcılar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Anket yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Bartın ilindeki bireysel yatırımcıların davranışsal eğilimleri büyük ölçüde taşıdıkları bulgusuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractTraditional finance considers man as a rational being. Behavioral finance, which argues that it is not correct to evaluate human beings only within the concept of rational human (homoeconomicus), ignoring the emotional and psychological side of human beings, has challenged traditional finance with this argument and brought a new dimension to the field of finance. Behavioral finance claims that for some reasons it is not possible for a person to act rationally in every situation, and therefore he can make behavioral mistakes. In this study; The effect of behavioral tendencies, or psychological biases, that prevent individual investors from acting rationally in their financial investment decisions, on individual investors in the province of Bartın has been investigated. In this study, in which the survey method was used, it was found that individual investors in Bartın had behavioral tendencies to a large extent.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDavranışsal finanstr_TR
dc.subjectBireysel yatırımcıtr_TR
dc.subjectYatırımcı davranışlarıtr_TR
dc.subjectAsimetrik bilgitr_TR
dc.subjectManipülasyontr_TR
dc.subjectBehavioral financetr_TR
dc.subjectIndividual investortr_TR
dc.subjectInvestor behaviortr_TR
dc.subjectAsymmetric informationtr_TR
dc.subjectManipulationtr_TR
dc.titleBireysel yatırımcıların finansal yatırım kararlarını etkileyen faktörler: Bartın ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeFactors affecting financial investment decisions of individual investors: Bartın province exampletr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.contributor.authorID-tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record