Show simple item record

dc.contributor.authorEsen, Şaban
dc.date.accessioned2019-12-16T11:47:55Z
dc.date.available2019-12-16T11:47:55Z
dc.date.issued2010-07
dc.identifier.issn1308-7444
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2139
dc.description.abstractBu çalışmada, Rekabet hukukuuygulamalarında önemli bir yer tutan piyasayagiriş engelleri kavramı incelenmiştir.Modern anlamda ilk rekabet yasası 1890 yılında ABD‟de kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda demokratik pek çok ülkede rekabet yasalarının kabul edildiği görülmüştür.Ancak ABD‟de rekabet yasalarının uygulanmasından sorumlu olan FederalTicaret Mahkemesi‟nin (Federal Trade Commission) Rekabet hukukuyla ilgili kararları diğer ülkeler içinde bir referans kaynağı olmuştur. Federal Ticaret Mahkemesi ise, rekabet ihlalleriyle ilgili davalarda, farklı dönemlerde farklı endüstriyel iktisatçıların görüşlerini referans olarak aldıkları için benzer davalarda farklı sonuçlara hükmetmişlerdir. Bu tartışmalı konulardan biri de piyasaya giriş engelleriyle ilgilidir. Bu konuda, Amerika‟da iki farklı gelenek oluşmuştur. Bunlar, geleneksel yaklaşım taraftarı olarak Harvard Okulu ile liberal görüşleriyle bilinenChicago Okuludur. Bu çalışma, bu iki okulun genelde piyasaların işleyişini özelde ise piyasaya giriş engellerine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the concept of entry to the market, which has a significant role in Competition Law applications,was studied. The first competition law in modern sensewas accepted in 1890 in USA. In the following years, it was observed that in many democratic countries competition laws were also accepted. However, in the USA, the verdicts regardingthe competition law of Federal Trade Commission which is responsible for the enforcement of competition laws have been sources of reference for other countries as well. Federal Trade Commission has ruled differently in similar cases concerning the viewsof different industrial economists in different periods. One of these controversial issues is entry barriers to the market.Two distinct views have formed in USA regarding this issue. These are Harvard School, which follows traditional approaches and Chicago School, which is famous for liberal views. This study aims at putting forth the views of these two schools regarding the running of markets in general and entry barriers to the market in particular.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publishere-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRekabet hukukuen_US
dc.subjectCompetition lawen_US
dc.titleİktisat okullarının giriş engellerine yaklaşımı ve hukuki sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeThe approaches of the schools of economics to the entry barriersand its legal resultsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journale-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage303en_US
dc.identifier.endpage319en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record