Show simple item record

dc.contributor.authorEsen, Şaban
dc.contributor.authorBarca, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-13T09:20:18Z
dc.date.available2020-01-13T09:20:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1306-3111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2309
dc.description.abstractKar amacı güden tüm işletmeleriçin rekabet avantajı sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak temel amaçtır. Bu konuda çok sayıda teori ileri sürülmüştür.Temel soru şudur; (ı) Aynı pazar şartlarında faaliyet gösterenaynı sektördeki firmalarınbazıları uzun vadede sürekli kar ve rekabette avantajlı iken neden diğerleri aynı şekilde başarılı değildir; kar veya rekabet avantajının kaynağı nedir? (ıı) Piyasalardaki rekabete rağmen uzun vadede bu kar veya rekabet avantajının elimine edilmesini önleyen nedenler veya stratejiler nelerdir? Bu çalışmada, yukarıdaki soruya iki yaklaşım doğrultusunda cevap aranmaya çalışılacaktır. Bu yaklaşımlar,Kaynaklara Dayalı Yaklaşım (KDY) ve Pozisyon Yaklaşımıdır.en_US
dc.description.abstractThe main goal is to make profit for all businessto provide a competitive advantage and sustain it. Many theories have been put forward in this regard.Basic question is; (ı) Why can’t some companies be successful while others working in the same market conditions consistently make profit and have advantage in competition in the long term; what is the source of the advantage in competition or profit? (ıı) What are the causes and strategies that prevent the elimination of the advantage in competition or profit in the long term despite the competition in the markets? In this study, two approaches will be to find answers to pointed abovequestions. This approaches are Resource Based andPosition Approaches.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publishere-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRekabet avantajıen_US
dc.subjectRekabet stratejilerien_US
dc.subjectCompetitive advantageen_US
dc.subjectCompetition strategiesen_US
dc.titleRekabet avantajı sağlama ve sürdürmede stratejik yaklaşımlaren_US
dc.title.alternativeStrategic approaches to create and sustainable for competitive advantageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journale-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage107en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record