Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.contributor.authorSezer, B.
dc.date.accessioned2020-01-20T12:26:06Z
dc.date.available2020-01-20T12:26:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2013). Integrating technology into classroom: the learner-centered instructional design.International Journal on New Trends in Education and Their Implications,4(4), 134-144.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2381
dc.description.abstractBu araştırmada, mevcut öğretim tasarım modelleri (ARCS, ADDIE, ASSURE, Dick ve Carey, Seels ve Glasgow, Smith ve Ragan vb.) göz önüne alınarak, teknoloji temelli eğitimin doğasına uygun bir öğretim tasarım modelinin sunulması ve; tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme ve revize adımlarına uygun olarak temel düzeyde bir model önerisinin derse entegrasyonun nasıl yapılacağının ortaya konulması amaçlanmıştır. ASSURE modeli öğrenici merkezli bir model olarak görülebilir. Pek çok tasarım modelinin aksine, ASSURE modeli öğrenmenin bilişsel kuramlarını temele alarak ortaya konulmuştur. ASSURE modelinin süreçlerinin tasarımında; öğrencilerin karakteristik özellikleri, belirtilen hedefler ve öğretim programında kullanılacak medya ve materyalleri seçme durumu dikkate alınmaktadır. Bu araştırmada, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak verilen iki örnek ders planı tüm sınıf ve derslere göre güncellenebilir. Bu örnek planların kullanılması ile daha etkili öğrenme imkânı bulması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, to present an instructional model by considering the existing models of instructional design (ARCS, ADDIE, ASSURE, Dick and Carey, Seels and Glasgow, Smith and Ragan etc.) with the nature of technology-based education and to reveal analysis, design, development, implementation, evaluation, and to revise levels with lower levels of the instructional design model were aimed. The ASSURE model is extremely learner centered. Unlike many design models, it was created using cognitive theories of learning as its foundation. The directions of Assure Model are characteristic features of learners, getting stated objectives and selecting the best media and materials for the instruction program. In this study, document analysis method were used. As a result, two example lesson plans given can be updated according to all grades and lessons. With the use of these example plans are expected toperform more effective learning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherEricen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectEntegrasyonen_US
dc.subjectÖğretim tasarımıen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectInstructional designen_US
dc.titleIntegrating technology into classroom: the learner-centered instructional designen_US
dc.title.alternativeSınıfa teknoloji entegrasyonu: öğrenci merkezli öğretim tasarımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal on New Trends in Education and Their Implicationsen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage134en_US
dc.identifier.endpage144en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record