Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-20T13:19:45Z
dc.date.available2020-01-20T13:19:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2019.1612265?casa_token=oNpVp20MTHUAAAAA%3Ak2_ZSnFb1fR2Mtp63Ja5Pd-c69yisLdAKxwnJbV-_5vZ03QtTWk3LbYcKCP4yMsj6qmhDqe9QbzVoAo
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2386
dc.description.abstractÇevrimiçi Tartışmalarda Geri Bildirim Şeklinin İşlemsel Mesafe ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi Özet: Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi işbirliği tartışmalarında öğrencilerin geri bildirim biçimlerinin (metin / görüntü / video) işlem mesafesi (TD) algıları ve eleştirel düşünme becerileri (CTS) üzerindeki etkisini belirlemekti. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olarak tasarlandı ve 104 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak İşlemsel Mesafe Ölçeği ve Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, geribildirim şeklinin TD algısı üzerinde anlamlı bir fark varken, KTS üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını ortaya koymuştur. Geri bildirim formunun öğrencilerin TD algısı üzerindeki etkisi incelendiğinde, TD algısı en düşük olan grubun çevrimiçi tartışmalarda video tabanlı geri bildirim verilen grup olduğu görülmüştür. Bu grubu, görüntü ve metin tabanlı geri bildirim verilen gruplar izledi. Anahtar Kelimeler: çevrimiçi tartışmalar; geri bildirim formu; işlem mesafesi; eleştirel düşünme becerileri; işbirlikli öğrenmeen_US
dc.description.abstractThe purpose of the current studywas to determine the impact of different formsof feedback(text/image/video) on the transactional distance (TD) perceptions and critical thinking skills(CTS)of the learnersin online collaborative discussions. The study was designed as a quasi-experimental study and was carried out with the participationof104 pre-service teachers. Transactional Distance Scale and Critical Thinking Standards Scale were used as data collection instruments. The findings revealed that whilst the formof feedback had a significant difference on TD perception, it did not create a significant difference on CTS. When the impact of feedback formonTD perception of the learners was examined, it was seen that the group with the lowest TD perception was the one which was given video-based feedback in online discussions. This group was followed by the groups to whomimage and text-based feedback was given.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTaylor & Francisen_US
dc.relation.isversionof10.1080/14703297.2019.1612265en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevrimiçi öğrenmeen_US
dc.subjectgeribildirimen_US
dc.subjecte-geribildirimen_US
dc.subjectdönüten_US
dc.subjecte-dönüten_US
dc.subjectÇevrimiçi tartışmaen_US
dc.subjectOnline discussionsen_US
dc.subjectFeedbackformen_US
dc.subjectTransactional distanceen_US
dc.subjectCritical thinking skillsen_US
dc.subjectCollaborative learningen_US
dc.titleThe impact of feedback form on transactional distance and ritical thinking skills in online discussionsen_US
dc.title.alternativeÇevrimiçi tartışmalarda geri bildirim şeklinin işlemsel mesafe ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInnovations in Education and Teaching Internationalen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record