Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Burcu
dc.date.accessioned2020-02-04T09:12:10Z
dc.date.available2020-02-04T09:12:10Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2491
dc.description.abstractAraştırmanın genel amacı, sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre mesleki değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda “Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerlere sahip olma düzeyleri nedir?” ve “Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerlere sahip olma düzeyleri cinsiyet, hizmet süresi, eğitim durumu ve okutulan sınıf değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?” sorularına cevap aranmıştır. Nicel olarak tasarlanan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Bartın il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Örneklem ise evren içinden tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 162 sınıf öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Tunca ve Sağlam (2013) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin en yüksek düzeyde “farklılıklara saygı duyma” en düşük düzeyde ise “şiddete karşı olma” ya ilişkin mesleki değerlere sahip olduklarını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to determine the level of having professional values according to the perceptions of classroom teachersand to examine whether they differ in terms of several variables or not. To this end, answers for the following questions are sought: 1. What is the level of professional values of the primary schoolteachers ? 2. Do the level of professional values of the primary schoolteachers differ in terms of the variables such as gender, experience, level of educationand level of the class being taught? The population of this study was comprised of primary school teachers teaching at the schools in central district of Bartın. The sample of the study were 162 primary school teachers. Research results show that Elementary School Teachershave the highest level of “being respectful to difference”and the lowest level of “being against violence”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf öğretmenien_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectClass teacheren_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin mesleki değerlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the professional values of the primary school teacheren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID60560en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage118en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record