Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Sevim
dc.contributor.authorAcar, Filiz
dc.contributor.authorGüray, Merve
dc.contributor.authorGelmez, İsmail
dc.contributor.authorAygül, Özcan
dc.date.accessioned2020-02-24T08:52:47Z
dc.date.available2020-02-24T08:52:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÇelik, S . (2016). Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Özellikleri: 2009-2013 Yılları Arası Geriye Dönük Analizi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 20 (2) , 71-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybhd/issue/27366/287932en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ybhd/issue/27366/287932
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2682
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yoğun bakım hastalarının kabul ve taburculuk sırasındaki özellikleri ile yoğun bakım hastalarına uygulanan hemşirelik girişimlerini belirlemektir, Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak tasarlanan çalışma Ocak 2009-Aralık 2013 tarihleri arasında üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yatan yetişkin 494 hasta ile gerçekleştirildi, Çalışmaya yoğun bakımda 24 saatten fazla kalan, 20 yaş ve üzeri, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve değerlendirilecek parametrelere tam ulaşılabilen hastalar alındı, Veriler kişisel bilgi formu ve hemşirelik bakımı kontrol listesi ile toplandı, Veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, eşlendirilmiş örneklemde t testi ve ki-kare testi ile değerlendirildi, Bulgular: Hastalarda, taburculuk sırasındaki basınç yarası oranı (%63,8) kabul sırasındakinden (%65,6) daha azdı, ancak taburculuk sırasındaki 1, ve 2, derece basınç ülseri sıklığı kabul sırasındakine göre artmıştı (p=0,000), Taburculuk sırasında hastalarda perineal dermatit, trakeostomi varlığı, üriner inkontinans ve enfeksiyon oranı istatistiksel anlamlı oranda yüksek belirlendi (p=0,000), Taburculuk sırasında hastalarda birinci sırada üriner enfeksiyon (%60,7), ikinci sırada kateter enfeksiyonu (%30,7) ve üçüncü sırada ventilatörle ilişkili pnömoni (%23,8) mevcuttu, Hemşireler daha sıklıkla kabulden sonra 24 saat içinde beslenme desteğine başlamışlardı (%39,5) Hemşirelerin tamamına yakını (%99,4) üç saatte bir hastaların pozisyonu değiştirmiş ve günde bir kez göz bakımı vermişlerdi (%99,8), Hemşirelerin tümü (%100) günde iki kez hastalarına oral bakım, günde bir kez yatak içi banyo (%100) vermişlerdi, Yoğun bakım hemşirelerinin tamamına yakınının (%91,7) derin ven trombozunu önlemek üzere hastalarına varis çorabı giydirmişlerdi, Hemşirelerin %44,9’u skala kullanarak ağrı tanılaması yapmışlardı, Sonuç: Hemşirelik uygulamalarının yetersizliğine bağlı hasta bakım sonuçları negatif olarak etkilenir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYoğun Bakım Hemşireleri Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoğun bakım ünitesien_US
dc.subjectHemşirelik bakımıen_US
dc.subjectHasta sonuçlarıen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.titleÜniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların özellikleri 2009-2013 yılları arası geriye dönük analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYoğun Bakım Hemşireleri Derneğien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage77en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record