Show simple item record

dc.contributor.advisorGök, Mustafa Sabri
dc.contributor.authorÖzcan, Mustafa
dc.date.accessioned2020-02-28T13:54:10Z
dc.date.available2020-02-28T13:54:10Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.date.submitted2019-08-28
dc.identifier.citationÖzcan, Mustafa (2019). Haddehane tufalinin polimer matrisli kompozit üretiminde kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2706
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ticari ismi Clarofast olan polimer esaslı malzemenin kuru-kayma aşınma direnci haddehane tufali (Fe2O3) kullanılarak arttırılmaya çalışılmıştır. Clarofast matris içerisine % 5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında ve 61-67, 67-91, 91-125 μm boyutlarında Haddehane tufali (Fe2O3) katılarak kompozit numune üretilmiştir. Numuneler 40 mm çapında ve 10 mm kalınlıkta sıcak kalıplama cihazında 250 C ve 50 N yük altında 30 dk preslenerek üretilmiştir. Üretilen numuneler basınçlı hava ile temizlendikten sonra 7 ve 10 N luk yük altında 0.15 m/sn kayma hızında kuru-kayma aşınma testlerine tabi tutulmuşlardır. Deneyler sonucunda takviye edici boyut ve oranına bağlı olarak kompozit numunelerde aşınma direncinin yükseldiği görülmüştür. En iyi aşınma direnci % 5 Fe2O3 katkılı numunelerde görülürken artan takviye edici oranının aşınma direncini düşürdüğü görülmüştür. Artan takviye edici boyutu aşınma direncini olumlu yönde etkilemiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the dry-sliding abrasion resistance of polymer based material whose trade name is Clarofast was tried to be increased by using rolling scale (Fe2O3). Composite sample was produced by adding 5, 10, 15, 20 and 25% and 61-67, 67-91, 91-125 μm rolling mill scale (Fe2O3) into Clarofast matrix. Samples were produced by pressing for 40 minutes under 250 C and 50 N load in a 40 mm diameter and 10 mm thickness hot molding device. The samples were cleaned with compressed air and subjected to dry- sliding abrasion tests at a shear rate of 0.15 m / sec under a load of 7 and 10 N. As a result of the experiments, it was observed that the abrasion resistance of composite samples increased depending on the size and ratio of reinforcing material. The best abrasion resistance was observed in the samples with 5% Fe2O3 added, while increasing reinforcing material ratio was found to decrease the abrasion resistance. The increased reinforcing material size positively affected the wear resistance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAşınmaen_US
dc.subjectHaddehane tufalien_US
dc.subjectPolimer malzemeleren_US
dc.subjectKompoziten_US
dc.subjectAbrasionen_US
dc.subjectRolling scaleen_US
dc.subjectPolymer materialsen_US
dc.subjectCompositeen_US
dc.titleHaddehane tufalinin polimer matrisli kompozit üretiminde kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe usage of rolling scale at production of polymer matrix compositeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record