Show simple item record

dc.contributor.authorGümüş, Nevzat
dc.contributor.authorÇulha Özbaş, Banu
dc.contributor.authorGülersoy, Ali Ekber
dc.contributor.authorDuman, Doğan
dc.contributor.authorTürker, Hasan
dc.contributor.authorAvcı, Görkem
dc.contributor.authorDikicigil, Özdemir
dc.date.accessioned2020-03-19T07:33:42Z
dc.date.available2020-03-19T07:33:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2759
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin bakış açısından öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma deseniyle kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmirin Buca İlçesinde 2016-2017 bahar döneminde Sosyal Bilgiler öğrencilerinin uygulamasını yürüten 12 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde kolay ulaşılabilir olması açısından amaçlı örneklem tercih edilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla verilerin toplanması gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin genelinin staj sürecinin kısa olmasını ve yeterince etkili olmamasını eleştirmektedir. Ayrıca öğretmenlerinin önemli bir kısmı aday öğrencilerin davranış ve tutumlarına yönelik süreçte olumlu gözlemlere sahip olduğunu belirtirken, bir kısmı ise adayların staja yönelik motivasyonlarının düşük olduğunu düşünmektedir. Uygulama öğretmenleri, öğretmen adaylarının motivasyonlarının düşük olmasının temel nedenlerini KPSS sınavının varlığı, atanamama kaygısı ve ders yoğunluklarının fazla olması vb. olarak sıralamışlardır. Bunun yanı sıra özgüven eksikliği ile uygulama sınıflarında zaman zaman karşılaşılan sınıf hâkimiyetine yönelik sorunların da öğrencilerin staja karşı isteksiz bir tutum sergilemesine neden olduğu ifade etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, danışman öğretmen ve öğretim elemanlarının öğretmen adaylarıyla daha nitelikli bir iletişime geçmesi zorunlu olduğu, bunlar yanında sıkça toplantı yapılması gerektiği ve mikroöğretim gibi teknikler kullanılarak öğretmen adaylarının uygulama esnasındaki gelişim süreci, aday-danışman öğretmen-öğretim elemanı üçlüsünün işbirliğiyle şekillendirilmesi gerektiği gibi önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherInternational Conference On Social Sciencestr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖğretmenlik uygulaması dersitr_TR
dc.subjectSosyal bilgiler öğretmenleritr_TR
dc.subjectTeaching practice lessontr_TR
dc.subjectSocial studies teacherstr_TR
dc.titleSosyal bilgiler öğretmenlerinin “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüş ve önerileritr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journalInternational Conference On Social Sciencestr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümütr_TR
dc.identifier.startpage107tr_TR
dc.identifier.endpage107tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record