Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorKeser, Hafize
dc.date.accessioned2020-03-20T11:34:35Z
dc.date.available2020-03-20T11:34:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationYilmaz, R., Karaoglan Yilmaz, F.G. & Keser, H. Vertical versus shared e-leadership approach in online project-based learning: a comparison of self-regulated learning skills, motivation and group collaboration processes. J Comput High Educ (2020). https://doi.org/10.1007/s12528-020-09250-2tr_TR
dc.identifier.urihttps://link.springer.com/article/10.1007/s12528-020-09250-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2786
dc.description.abstractÇevrimiçi proje tabanlı öğrenmede dikey ve paylaşılan e-liderlik yaklaşımı: Öz-düzenleyici öğrenme becerileri, motivasyon ve grup işbirliği süreçlerinin karşılaştırılması Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede dikey ve paylaşılan e-liderlik yaklaşımlarının öz-düzenleyici öğrenme becerileri, motivasyon ve grup işbirliği süreçleri (grup uyumu, grup atmosferi ve grup geçişken bellek sistemi) üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma faktöriyel deneysel bir tasarıma (2x2) göre gerçekleştirilmiş ve karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma, dikey ve paylaşılan e-liderlik gruplarına rastgele atanan 41 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Öz-düzenleyici Öğrenme Ölçeği, Motivasyon Ölçeği, Geçişken Bellek Ölçeği, Grup Atmosferi Ölçeği, Grup Uyum Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları öz-düzenleyici öğrenme becerileri, motivasyon ve grup işbirliği süreçleri açısından dikey ve paylaşılan e-liderlik grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, her iki liderlik yaklaşımının da çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede grupların yönetiminde yararlı olduğu bulunmuştur. Araştırmanın nitel bulguları her iki yaklaşımda da bazı avantaj ve dezavantajların olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, paylaşılan e-liderlik yaklaşımının, özellikle grup içindeki liderlik rolünü paylaşarak, grup üyeleri arasında sorumluluk ve iş yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, gruba ait olma duygusunun teşvik edilmesi açısından faydalı olduğu belirlenmiştir. Dikey e-liderlik yaklaşımının, grup lideri sayesinde grup üyeleri arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında, grup çalışmalarının planlanan ilerlemesinin sağlanmasında yararlı olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractertical versus shared e-leadership approach in online project-based learning: a comparison of self-regulated learning skills, motivation and group collaboration processes The purpose of this research is to examine the effect of vertical and shared e-leadership approaches on self-regulated learning skills, motivation and group collaboration processes (group cohesion, group atmosphere, and group transactive memory system) in online project-based learning. The study was carried out according to a factorial experimental design (2 × 2) and mixed methods approach was used. The study was conducted on 41 teacher candidates randomly assigned to vertical and shared e-leadership groups. As a data collection tool; Self-Regulated Learning Scale, Motivation Scale, Transactive Memory Scale, Group Atmosphere Scale, Group Cohesion Scale, and a semi-structured interview form were used. Research findings indicate that there is no statistically significant difference between vertical and shared e-leadership groups in terms of self-regulated learning skills, motivation and group collaboration processes. In other words, both leadership approaches were found to be useful in the management of groups in online project-based learning. The qualitative findings of the research reveal that there are some advantages and disadvantages in both approaches. In this context, the shared e-leadership approach is determined to be useful especially in terms of fostering the sense of belonging to the group by sharing the leadership role within the group, ensuring a fair distribution of responsibility and workload among the group members. The vertical e-leadership approach was found to be useful in providing communication, cooperation and coordination among the group members thanks to the group leader, ensuring the planned progress of the group works.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSpringertr_TR
dc.relation.isversionof10.1007/s12528-020-09250-2tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOnline project-based learningtr_TR
dc.subjectVertical and shared e-leadershiptr_TR
dc.subjectSelf-regulated learning skillstr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.subjectGroup collaboration processestr_TR
dc.subjectÇevrimiçi proje tabanlı öğrenmetr_TR
dc.subjectDikey ve paylaşılan e-liderliktr_TR
dc.subjectÖz-düzenleyici öğrenme becerileritr_TR
dc.subjectMotivasyontr_TR
dc.subjectGrup işbirliği süreçleritr_TR
dc.subjectProje tabanlı öğrenmetr_TR
dc.subjectTransactive memory systemtr_TR
dc.subjectGroup atmospheretr_TR
dc.subjectGroup cohesiontr_TR
dc.titleVertical versus shared e-leadership approach in online project-based learning: a comparison of self-regulated learning skills, motivation and group collaboration processestr_TR
dc.title.alternativeÇevrimiçi proje tabanlı öğrenmede dikey ve paylaşılan e-liderlik yaklaşımı: Öz-düzenleyici öğrenme becerileri, motivasyon ve grup işbirliği süreçlerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalJournal of Computing in Higher Educationtr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record