• Çevresel kuznets eğrisi: Panel veri analizi 

      Yücel, Mustafa Emir (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-06)
      Bu tezin asıl amacı OECD'nin üst-orta gelir grubu olarak sınıflandırdığı 8 ülke (Brezilya, Türkiye, Malezya, Meksika, Arjantin, Macaristan, Uruguay, Venezüella ) kapsamında ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ...